Δευτέρα 3 Απριλίου 2023

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 26ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ