Δευτέρα 3 Απριλίου 2023

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι πόλεις στις οποίες θα διενεργηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. & Σ.Ε.Κ. είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Κοζάνη, Τρίπολη, Ηράκλειο, Λαμία, Ρόδο, Μυτιλήνη.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα, τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Εξεταστικών Κέντρων στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. & Σ.Ε.Κ. ανά ειδικότητα.

Ο χρόνος προσέλευσης όλων των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και η έναρξη εξέτασης θα είναι ως εξής:
Καθημερινές (Παρασκευές): 17:00 μ.μ. έως 17:30 μ.μ. (το αργότερο).
Έναρξη εξέτασης: 18:00 μ.μ.
Σαββατοκύριακα: 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (το αργότερο).
Έναρξη εξέτασης: 11:00 π.μ.

Η εξέταση του Πρακτικού Μέρους θα διεξαχθεί την ίδια μέρα με την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους ή σε διαφορετική μέρα κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

Στις επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η ειδική εφαρμογή «Πού δίνω Εξετάσεις;», έτσι ώστε οι υποψήφιοι να ενημερώνονται για τον ακριβή τόπο και χρόνο των εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους καθώς και οι σχετικές Οδηγίες Υποψηφίων.

Καλή επιτυχία σε όλους!

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ιωάννα Λυτρίβη