Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Την Δευτέρα 17-05-21, από την 5η έως την 7η ώρα πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση της εξέτασης του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών.

Με την ίδια διαδικασία θα γίνει την Τρίτη 18-05-21 και η προσομοίωση για το μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών, από την 5η έως την 7η ώρα, στα εργαστήρια 108 (Γ-ΠΛ) και 115 (Γ-ΠΤ).

Στο εργαστήριο 118 θα γίνεται η προφορική εξέταση των μαθητών που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Ημέρα & ώρα:

  • Τρίτη 18-05-21
  • ώρα έναρξης 5η (11:50) έως 7η

Εξεταστές: 

  • κα Χλίνκοβα
  • κα Φλώρου

Επιτηρητές: 

  • Γ-ΠΤ - κ.Ρούσης
  • Γ-ΠΛ - κα Μιχαηλίδου (5η ώρα) κα Γροζτίδου (6η-7η ώρα)

Οι μαθητές θα πρέπει να παραμείνουν στην αίθουσα εξέτασης έως τη δυνατή ώρα αποχώρησης, δηλαδή τουλάχιστον για μία ώρα από την έναρξη της διαδικασίας.

Από την γραπτή εξέταση δεν εξαιρείται κανένας μαθητής.

κα Ζωή Μπέλλη
Υπ. Τομέα Πληροφορικής ΕΚ Ευόσμου