Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4777/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

Σας αποστέλλουμε την ενημερωτική εγκύκλιο για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. σχετικά με το νέο σύστημα εισαγωγής μέσω πανελλαδικών εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και τις Σχολές των συναρμόδιων Υπουργείων. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 Τμήμα Β΄της Δ/νσης Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων

31-05-21

👉 Αριθμ. Φ.251/53234/Α5 Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού

👉  Φ.153/61366/Α5/28-05-21 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΛΠ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ.

👉  Αριθμ. Φ.251/22973/Α5 (1) Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκ- παίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.