Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-05-21 ΕΛΕΓΧΟΣ 6ου SELF & TEST

Την Πέμπτη 13-05-21 οι Φιλόλογοι του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου διοργανώνουν προσομοίωση της εξέτασης του μαθήματος "Νέα Ελληνικά" για να βοηθήσουν και με αυτόν τον τρόπο τους υποψηφίους του σχολείου μας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα όλου του σχολείου ειδικά για την Πέμπτη 13-05-21 θα τροποποιηθεί.

κάντε click εδώ για να δείτε το ειδικά για την Πέμπτη 13-05-21 τροποποιημένο πρόγραμμα

κος Γιάννης Κρητικός
κα Ζωή Καραγώγου
κα Μαρία Σαλίκα
 
Έλεγχος 6ου self test στις 13-05-21


 
Α΄τάξη: όλα τα τμήματα 10:55 στην πίσω αυλή με τους διδάσκοντες της 4ης ώρας (έλεγχος-παρουσίες-απουσίες)
 

 
Β΄τάξη: όλα τα τμήματα 08:30 στην πίσω αυλή με τους διδάσκοντες της 1ης ώρας (έλεγχος-παρουσίες-απουσίες)
 

 
Γ΄τάξη: όλα τα τμήματα 08:15 στην πίσω αυλή με τους διδάσκοντες της 1ης ώρας ώστε να ξεκινήσει η προσομοίωση (έλεγχος)