Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Γ΄ ΤΑΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄τάξης θα πρέπει να φέρουν στην Γραμματεία τρεις (03) φωτογραφίες για ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ, ΠΤΥΧΙΟ και ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ. 
 
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΑΠΛΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΠ 12:00 ΜΕ 14:00 
 

κα Αλεξανδρα Σπυριδωνίδου