Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

CHALLENGE GEOGRAFY QUIZ


Την Τετάρτη 17-02-21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακός διαγωνισμός γεωγραφίας μεταξύ των μαθητών του τμήματος Α5. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα Seterra https://online.seterra.com/el

Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που πρώτευσαν!! 
 
Ραντεβού σε νέα κουίζ στο επόμενο μάθημα την Τετάρτη 24-02-21, νικητής/τρια είναι αυτός/η που ολοκληρώνει τον χάρτη με τα λιγότερα λάθη στον συντομότερο χρόνο.
οι διδάσκοντες
κ. Ι.Βιόπουλος
κα Δ.Τσιάρα