Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

ΑΡΡΕΝΕΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2003: Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31-03-21

Σας ενημερώνουμε. εκ νέου, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02-01-21 έως και 31-03-21), προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικό Δελτίο Απογραφής έως 31-03-21, οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι απαραίτητο να διαθέτουν, πέραν των υπόλοιπων δικαιολογητικών, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικούς Taxisnet.

Οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003) δύνανται να καταθέσουν με δύο τρόπους:

  • είτε ηλεκτρονικά το Δελτίο Απογραφήςέως 31-03-21 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet, μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο https://www.stratologia.gr/el/katauesh_da_idioti 
  • είτε εναλλακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, δύνανται να καταθέσουν ΔΑ προσερχόμενοι σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).