Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ


Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών μας ότι στάλθηκαν οι βεβαιώσεις, στα δηλωμένα από αυτούς, e-mails. Παρακαλούμε να γίνει έλεγχος διότι κάποια στοιχεία να έχουν διαφοροποιηθεί.