Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

Ενημέρωση από την Ψυχολόγο, κα Έλενα Κυριαζή στα παρακάτω τμήματα 

✅ Δευτέρα 15-02-21:

  • ώρα 3η - Α4, στο webex της κα Ε.Κυριαζή αντί της κας Σ.Μίντη & κας Αρ.Παρασκευά
  • ώρα 4η - ΒΠΛ-2 στο webex της κα Ε.Κυριαζή αντί της κας Χρ. Αντωνιάδου
✅ Τετάρτη 17-02-21
  • ώρα 4η - Α2 στο webex της κα Ε.Κυριαζή αντί της κας Ειρ.Πετρακάκη
  • ώρα 6η - Α6 στο webex της κα Ε.Κυριαζή αντί της κας Ι.Μερσίνη