Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Γ΄ΤΑΞΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ


Για την καλύτερη ενημέρωση των γονέων σχετικά με την επίδοση των παιδιών στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γενικής Παιδείας (Ν.Ελληνική & Άλγεβρα) οι παρακάτω Φιλόλογοι και Μαθηματικοί του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου καλούν τους γονείς στις παρακάτω ενημερώσεις. 
 
Οι ενημερώσεις θα είναι ατομικές, δηλαδή οι γονείς θα γίνονται αποδεκτοί ένας-ένας στις γνωστές ηλεκτρονικές τάξεις (webex) των καθηγητών τις συγκεκριμένες ώρες/μέρες και αποκλειστικά για το τμήμα στο οποίο φοιτά ο μαθητής.Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψη ανά γονέα θα διαρκεί 3 λεπτά.
 
Επισημαίνουμε ότι ενημερώσεις γονέων δεν επιτρέπονται κατά την διάρκεια της διδασκαλίας. 

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 • Γ5= ΚΥΡΙΑΚΗ 06-12-2020, ώρα 18:00-18:45
 • Γ6= ΚΥΡΙΑΚΗ 06-12-2020, ώρα 18:45-19:30
 • Γ8= ΚΥΡΙΑΚΗ 06-12-2020, ώρα 19:30-20:15
ΣΑΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
 • Γ5=ΤΕΤΑΡΤΗ 09-12-2020, ώρα 19:00-19:45
 • Γ7=ΤΕΤΑΡΤΗ 09-12-2020, ώρα 19:45-20:30
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 • Γ1= ΤΕΤΑΡΤΗ 09-12-2020, ώρα 19:00-19:45
 • Γ2= ΤΕΤΑΡΤΗ 09-12-2020, ώρα 19:45-20:30
 • Γ7= ΤΕΤΑΡΤΗ 09-12-2020, ώρα 20:30-21:15

ΛΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 • Γ3=ΤΕΤΑΡΤΗ 09-12-2020, ώρα 15:00-15:45
 • Γ4=ΤΕΤΑΡΤΗ 09-12-2020, ώρα 16:00-16:45

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 • Γ1= ΤΡΙΤΗ 08-12-2020, ώρα 19:00-19:45
 • Γ2= ΤΡΙΤΗ 08-12-2020, ώρα 19:45-20:30
 • Γ6= ΤΡΙΤΗ 08-12-2020, ώρα 20:30-21:15

ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΩΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 • Γ3= ΠΕΜΠΤΗ 10-12-2020, ώρα 16:00-16:45
 • Γ4= ΠΕΜΠΤΗ 10-12-2020, ώρα 16:45-17:30
 • Γ8= ΠΕΜΠΤΗ 10-12-2020, ώρα 17:30-18:15