Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

 

 Όρια για Στρατιωτικές

Στις αθλητικές δοκιμασίες, οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος εφόσον κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις. Οι επιδόσεις τους όμως ενώ δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια είναι υποχρεωτικό οι υποψήφιοι να περάσουν τα όρια του κάθε αγωνίσματος ώστε να μπορούν να γίνουν δεκτοί.

 Βαθμολόγηση επιδόσεων για ΤΕΦΑΑ

 Όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να κάνουν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, αλλά και να δοκιμασθούν πρακτικά σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω.

Συγκεκριμένα ανάλογα με τη δοκιμασία λαμβάνονται υπ’ όψη:

i. Δρόμος 400μ. αγόρια & 200μ  κορίτσια μία μόνο προσπάθεια
ii. Άλμα εις μήκος τρεις συνολικά προσπάθειες
iii. Σφαιροβολία 6 κιλά αγόρια & 4 κιλά κορίτσια τρεις συνολικά προσπάθειες
iv. Κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) μία μόνο προσπάθεια.

Ο τελικός βαθμός των πρακτικών δοκιμασιών προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών που συγκεντρώνονται στα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που έχουν επιλεγεί για εξέταση.

Τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώνονται προκύπτουν από το γινόμενο του τελικού βαθμού με το 200, προστίθενται στα μόρια των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων. .

Έτσι για παράδειγμα υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 20, 17, και 15 θα έχει:
Τελικό βαθμό: ( 20 + 17 + 15 ) : 3 = 52 : 3 = 17,33
Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 17,33 * 200 = 3.466 (με άριστα τα 4.000)