Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

ΟΑΣΘ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-21

 


Για την έκδοση μαθητικών δελτίων μειωμένου κόμιστρου (πάσο) οι απουσιολόγοι των τμημάτων να συγκεντρώσουν άμεσα μία φωτογραφία από τους μαθητές του σχολείου:
  • που ήδη έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 
  • που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους εντός του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δηλαδή έως την 31η Αυγούστου 2021
Διευκρίνηση: Οι μικρότεροι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου, δηλαδή αυτοί που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31η Αυγούστου 2021, δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο απλώς με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, χωρίς πάσο. 
 
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι την Παρασκευή 06-11-20.