Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

 
 Μετά από ερωτήματα γονέων αναρτούμε παρακάτω ότι αφορά στις μετεγγραφές (ή όχι) φοιτητών με βάση τις αντιστοιχίες μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων:

ΥΑ αρ. 87763/Ζ1Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77275/Ζ1/19-06-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 2549)