Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

"ΗΜΕΡΑ CHECK UP" - ΤΟ POINT OF CARE ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ


Την Πέμπτη 31-03-22, στο εργαστήριο "109" του ΕΚ Ευόσμου, με την κα Φ.Μαρνέλλου οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης-Μάρκετινγκ,  στο πλαίσιο του μαθήματος Δημιουργία και Προβολή της Διαφήμισης και λόγω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα NOESIS-ΜΝΑΕ με την δράση Point of Care/υποδράση Point of Advertising, χωρίστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν συνολικά 3 αφίσες (παραδοτέες)  με θέμα  "ημέρα check-up".
 
Οι αφίσες αυτές θα αποτελέσουν υλικό και έμπνευση για την δημιουργία της τελικής αφίσας "ημέρα check-up" που θα γίνει ψηφιοποιημένη. 
 
Ήταν μια δραστηριότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.». Το πρόγραμμα αυτό που χρηματοδοτείται από το NOESIS δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια της καινοτομίας, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας από τους μαθητές των ΕΠΑΛ της χώρας. 
 
κα Σάρρα Σεβαστιάδου