συμβ.σχολ.ζωής

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα 

Η κατανομή των τμημάτων του σχολείου στους τρεις (03) Συμβούλους Σχ. Ζωής

Α-1  Αγάπη Ζοπόγλου

Α-2 Αγάπη Ζοπόγλου

Α-3 Αγάπη Ζοπόγλου

Α-4 Αγάπη Ζοπόγλου

Α-5 Αγάπη Ζοπόγλου

Β-1 Μαρία Κραστάνα

Β-2 Μαρία Κραστάνα

Β-3 Μαρία Κραστάνα

Β-4 Μαρία Κραστάνα

Β-5 Αγάπη Ζοπόγλου

Β-6 Τίνα Μπεγγλή

Β-7 Τίνα Μπεγγλή

Β-8 Τίνα Μπεγγλή

Β-9 Τίνα Μπεγγλή

Γ-1 Τίνα Μπεγγλή

Γ-2 Τίνα Μπεγγλή

Γ-3 Τίνα Μπεγγλή

Γ-4 Τίνα Μπεγγλή

Γ-5 Αγάπη Ζοπόγλου

Γ-6 Μαρία Κραστάνα

Γ-7 Μαρία Κραστάνα

Γ-8 Μαρία Κραστάνα

Γ-9 Μαρία Κραστάνα