Ανακοινώσεις

Στην σελίδα αυτή ανακοινώνονται προαιρετικά και εκτάκτως θέματα από το σχολείο ή από τους διδάσκοντες:

συνεχής ανανέωση για τις 29-11-22

  ⏰ όλα τα τμήματα θα κάνουν 7ωρο πρόγραμμα
συνεχής ανανέωση 
(να μπαίνετε το πρωί)

Α-1 δεν θα κάνει την 2η ώρα
Α-1 δεν θα κάνει την 4η ώρα
Α-3 δεν θα κάνει την 1η ώρα
Α-3 δεν θα κάνει την 3η και την 4η ώρα
Α-4 δεν θα κάνει την 7η ώρασυνεχής ανανέωση 
(να μπαίνετε το πρωί)
 
Β-ΥΓ-3 δεν θα κάνει την 1η, 2η, 3η και την 4η ώρα
Β-ΟΙΚ-1 δεν θα κάνει την 2η και την 3η ώρα
Β-ΟΙΚ-2 δεν θα κάνει την 4η ώρα
Β-ΗΛ-1 δεν θα κάνει την 1η και την 2η ώρα
Β-7 δεν θα κάνει την 6η ώρα
Β-8 δεν θα κάνει την 7η ώρα
Β-9 δεν θα κάνει την 5η ώρα

 
συνεχής ανανέωση 
(να μπαίνετε το πρωί)
 
Γ-4 δεν θα κάνει την 1η και την 2η ώρα
Γ-9 δεν θα κάνει την 1η ώρα
Γ-3 δεν θα κάνει την 2η ώρα
Γ-2 δεν θα κάνει την 3η ώρα
Γ-ΠΛ δεν θα κάνει την 6η ώρα
Γ-ΚΟΜ δεν θα κάνει την 4η ώρα
Γ-ΚΟΜ δεν θα κάνει την 6η και την 7η ώρα
Γ-ΟΤ δεν θα κάνει την 4η ώρα
Γ-ΟΙΚ+Γ-MAR δεν θα κάνει την 5η ώρα