κανονισμός

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2ου ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ 

  1. Οι μαθητές είναι όλοι ίσοι απέναντι στους νόμους του Σχολείου. Η μόνη διάκριση είναι ο βαθμός επιμέλειας και χρηστότητας.
  2. Το Σχολείο είναι ο χώρος όπου καλλιεργείται η εξύψωση του πνεύματος μέσα από τη μόρφωση, οι πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, οι οικολογικές και φυλετικές ευαισθησίες.
  3. Η εμφάνιση και η όλη παρουσία είναι δικαίωμα και τρόπος αυτοέκφρασης του καθενός. Δεν μπορεί, όμως, να προκαλεί το αίσθημα των συνανθρώπων και να ξεπερνά τα όρια που χωρίζουν το ωραίο από το άσχημο και το παραδεκτό απ’ το χυδαίο.
  4. Η φοίτηση στο Σχολείο πρέπει να είναι τακτική. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να ενημερώνεται το Σχολείο και με το νόμιμο κάθε φορά τρόπο να δικαιολογούνται οι απουσίες.
  5. Το κάπνισμα, πέρα από κάθε αμφιβολία, προκαλεί φοβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων. Γι’ αυτό απαγορεύεται από το νόμο ρητά στους δημόσιους χώρους, και φυσικά και στο Σχολείο.
  6. Η στάση, η συμπεριφορά και η παρουσία απέναντι στους καθηγητές και τους συμμαθητές πρέπει να είναι εκείνη που θα περίμενε καθένας από τους άλλους για τον εαυτό του. Βασικός κανόνας της συμπεριφοράς πρέπει να είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η γνώση ότι η ελευθερία του ενός τελειώνει εκεί όπου αρχίζει η ελευθερία του άλλου.
  7. Το διδακτήριο και όλα τα υπάρχοντα σ’ αυτό είναι δημόσια περιουσία. Κάθε φθορά ή καταστροφή αντικειμένων του Σχολείου θέτει σ’ αυτόν που τις προκάλεσε την υποχρέωση αντικατάστασης τους.
  8. Η παιδαγωγική διαδικασία απαιτεί ατμόσφαιρα ηρεμίας και μορφωτικό έργο παράγεται όταν υπάρχει κλίμα ευγένειας και σεβασμού. Πράξεις και παραλείψεις που καταστρέφουν αυτό το κλίμα είναι καταδικαστέες στη συνείδηση των μαθητών των ιδίων γιατί προσβάλλουν την αξιοπρέπεια τους και υποτιμούν τη νοημοσύνη τους. Δημοκρατία δεν σημαίνει οποιαδήποτε πειθαρχεία και υπακοή. Πειθαρχία χωρίς δημοκρατία είναι βία, αλλά και δημοκρατία χωρίς πειθαρχία είναι αβάσταχτη αταξία. Η δημοκρατία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς συνείδηση χρέους.
  9. Η μαθητική ιδιότητα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις δεν χάνονται κατά τις εξωδιδακτικές εκδηλώσεις του Σχολείου, γιορτές, εκδρομές κ.λ.π. Ότι, επομένως, ισχύει για τη σχολική καθημερινότητα, ισχύει και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του Σχολείου.
  10. Απαγορεύεται, από το νόμο, η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο Σχολείο και η βιντεοσκόπηση οποιουδήποτε.
  11. Τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και τα σχέδιο εκτάκτων αναγκών του διδακτηρίου
  12. Σε όσες περιπτώσεις εφαρμόζεται λόγω επειγόντων συνθηκών η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη ή ασύγχρονη) μαθητές και εκπαιδευτικοί θα τηρούν τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
  13. Οι μαθητές τηρούν απόλυτα το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής του Εργαστηριακού Κέντρου Ευόσμου, στο οποίο φοιτούν, ασκούνται πρακτικά και πειθαρχούν στα όργανα διοίκησης και στους εκπαιδευτικούς του.
  14. Επίσης σέβονται και το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής των συστεγαζόμενων μονάδων 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου, ΙΕΚ Ευόσμου και Εσπερινού ΕΠΑΛ Ευοσμου πειθαρχώντας στα όργανα διοίκησης και στους εκπαιδευτικούς τους.
  15. Οδηγίες προς τα μέλη της σχολικής κοινότητας για την εφαρμογή των παραπάνω:

  1)      Ο Διευθυντής

                                                                i.      Βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στη σχολική κοινότητα. Οφείλει να είναι έντιμος, δίκαιος, αντικειμενικός και να μην υιοθετεί διαφοροποιημένη κατά περίπτωση συμπεριφορά προς εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ο ρόλος του είναι εμψυχωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός, καθοδηγητικός αλλά και ελεγκτικός. Οι αποφάσεις του οφείλουν να είναι σύννομες και παιδαγωγικά ορθές.

  2)      Οι μαθητές και οι γονείς τους

                                                                i.      Ενημερώνονται υποχρεωτικά για τον παρόντα Κανονισμό από τις ανακοινώσεις του σχολείου και το blog 

                                                              ii.      Το ωράριο ξεκινά στις 08:15 έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο και η τακτική, ανελλιπής και όχι επιλεκτική φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

                                                            iii.      Ειδικότερη οδηγία σε περίοδο πανδημίας: Κατά την προσέλευση είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και η τήρηση ικανής απόστασης ασφάλειας από τους συμμαθητές τους.

                                                             iv.      Πρωινές καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείο, η συχνή επανάληψή τους αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται. Καταχωρίζεται απουσία. 

                                                               v.      Σε  περίπτωση  αργοπορίας,  οποιαδήποτε  ώρα,  πρέπει  να  περάσουν  οπωσδήποτε  από  το γραφείο της Διεύθυνσης και να δηλώσουν την προσέλευσή τους. Καταχωρίζεται απουσία.

  v  Ειδικότερη οδηγία Υπουργείου Υγείας σε περιόδους πανδημίας: Η χρήση της κατάλληλης μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, σε όλους τους χώρους και την σχολική αυλή εκτός του χρόνου της γυμναστικής/άθλησης.

                                                             vi.      Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Μαθητής αποχωρεί από το σχολικό συγκρότημα στη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να έχει άδεια από τη Διεύθυνση και να τον παραλαμβάνει ο κηδεμόνας του. Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί το σχολικό πρόγραμμα πριν τη λήξη του ωραρίου, οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση του σχολείου και αφού πάρουν τις κατάλληλες οδηγίες. Αν όμως το σχολείο τους έχει ενημερώσει από την προηγούμενη ημέρα, οφείλουν να έχουν μεταφέρει στους κηδεμόνες τους την πληροφορία.

                                                           vii.      Οι  γονείς  οφείλουν,  σε  περίπτωση  ασθένειας  των  παιδιών  τους,  να  ενημερώνουν  το  σχολείο για την απουσία τους από τα μαθήματα έγκαιρα. Καθώς και να κάνουν σαφές στα παιδιά τους να μην βγαίνουν για κανένα λόγο από την σχολική αυλή.  

                                                         viii.      Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απουσία μαθητή από κάποιο μάθημα δεν επιτρέπεται. Απουσία των μαθητών από την τάξη για σχολικές δραστηριότητες επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ενημέρωση από τη Διεύθυνση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

                                                             ix.      Όλα τα μαθήματα είναι σημαντικά και υποχρεωτικά. Ως εκ τούτου οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν προσεκτικά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, να συμμετέχουν και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Οφείλουν να προσέρχονται στην τάξη εγκαίρως με τα σχολικά τους εγχειρίδια και με ό,τι άλλο διδακτικό υλικό ορίζεται από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.

                                                               x.      Η καταδολίευση των οποιασδήποτε μορφής εξετάσεων, η αντιγραφή και η υποκλοπή τιμωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

                                                             xi.      Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας, στους διαδρόμους των ορόφων και στις σκάλες, αλλά στο προαύλιο (στην πίσω αυλή).

                                                           xii.      Ειδικότερη οδηγία Υπουργείου Υγείας σε περιόδους πανδημίας: Πρέπει να φορούν μάσκα ΚΑΙ στο διάλειμμα, εκτός του χρόνου του φαγητού.

                                                         xiii.      Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι γιορτές κ.α.

                                                         xiv.      Επισημαίνεται ότι ο λεκτικός, σωματικός και ψυχικός εκφοβισμός, καθώς και γενικά φαινόμενα σχολικής βίας, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα που δυναμιτίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και οδηγούν σε επιβολή παιδαγωγικών κυρώσεων.

                                                           xv.      Η προστασία των αδέσποτων ζώων και σε περιπτώσεις κακοποίησης τους η επιβολή παιδαγωγικών κυρώσεων είναι επιβεβλημένη. Απαγορεύεται όμως το τάισμά τους εντός της σχολικής αυλής και του διδακτηρίου.

                                                         xvi.      Ο ευτελισμός της αξιοπρέπειας μαθητών και εκπαιδευτικών με ηλεκτρονικά μέσα (κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο) θεωρείται σοβαρό παράπτωμα. 

                                                       xvii.      Σε περίπτωση που θα υπάρξουν ζημιές ή καταστροφές, οι υπαίτιοι με τους κηδεμόνες τους θα αναλαμβάνουν την αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους.

                                                     xviii.      Η εμφάνιση και η καθαριότητα των μαθητών αποτελεί πρωτίστως θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας και αισθητικής καλλιέργειας. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την ευπρεπή παρουσία των παιδιών τους στον χώρο του σχολείου.

                                                         xix.      Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές προσέρχονται με αθλητική περιβολή. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στο μάθημα, οι μαθητές πρέπει να προσκομίζουν στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής ενημερωτικό σημείωμα από τους γονείς- κηδεμόνες ή βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιατρού.

                                                           xx.      Στα εργαστηριακά μαθήματα τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Εργαστηριακού Κέντρου Ευόσμου.

                                                         xxi.      Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής φέρει στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το παραδώσει στη Διεύθυνση του σχολείου πριν την έναρξη των μαθημάτων και θα το παραλάβει κατά την αποχώρηση του. Τα κινητά δεν επιτρέπονται στο σχολείο, όταν γίνει αντιληπτή η ύπαρξή τους. Καταχωρίζεται απουσία.

                                                       xxii.      Δεν επιτρέπονται η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στο σχολείο. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις παιδαγωγικές κυρώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς ενημερώνονται και προσέρχονται άμεσα στο γραφείο του Διευθυντή.

                                                     xxiii.      Το κάπνισμα  (κάθε είδους) δεν επιτρέπεται σε κανέναν χώρο, ούτε στους κλειστούς ούτε στους υπαίθριους χώρους του σχολείου. Είναι αυτονόητο ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται επίσης στις εξωσχολικές δραστηριότητες και στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις.

                                                      xxiv.      Απαγορεύεται αυστηρά το αλκοόλ, η κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών, τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Η κατοχή και χρήση αλκοόλ και ουσιών διώκονται από το νόμο και αποτελούν παράπτωμα που ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς ενημερώνονται και προσέρχονται άμεσα στο γραφείο του Διευθυντή. 

                                                        xxv.      Οι εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτικές και η μη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές συνεπάγεται καταχώριση απουσιών.

                                                      xxvi.      Στις διδακτικές ή εκπαιδευτικές επισκέψεις με πούλμαν ή άλλο μεταφορικό μέσο και για τις οποίες απαιτείται άδεια συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα, οι μαθητές που δεν συμμετέχουν απασχολούνται στο σχολείο για ολόκληρο το ωράριο της ημέρας.

                                                    xxvii.      Οι απουσιολόγοι της τάξης (τακτικός και αναπληρωτής) ορίζονται από τον Διευθντή με  βάση  τη  βαθμολογία  κατά  τη διάρκεια του προηγούμενου  διδακτικού έτους ή  με  κλήρωση κατά  το  πρώτο  τετράμηνο  για  την  Α΄ τάξη.  

                                                  xxviii.      Η  παραποίηση  απουσιολογίου,  βεβαίωσης  ή  άλλου  εγγράφου  αποτελεί σοβαρό παράπτωμα.  

                                                      xxix.      Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, μετά την παρέλευση πέντε (5) λεπτών, ο απουσιολόγος ειδοποιεί τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς ενημερώνονται και προσέρχονται άμεσα στο γραφείο του Διευθυντή. 

                                                        xxx.      Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τη σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών. Για τις απουσίες των παιδιών τους θα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα ηλεκτρονικά (στο e-mail που έχουν δηλώσει) από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

                                                      xxxi.      Η φοίτηση (απουσίες) των μαθητών Γυμνασίου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του Ν.1566/1985 και των Π.Δ. 104/79, 294/79,  485/1983,  185/1990 και 39/2014, 126/2016 την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 και τον ν. 4547/2018.

  3)      Οι εκπαιδευτικοί

                                                                i.      Είναι ανάγκη με τη στάση τους να συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο και να σέβονται την προσωπικότητα των μαθητών, αποφεύγοντας εκφράσεις και ενέργειες που τους θίγουν.

                                                              ii.      Αντιμετωπίζουν με δίκαιο τρόπο και παιδαγωγικούς χειρισμούς θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τη συμπεριφορά των μαθητών. Με τη στάση τους πρέπει να συμβάλλουν στην εκτόνωση των εντάσεων και στην αντιμετώπιση των σχολικών δυσλειτουργιών.

                                                            iii.      Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες αυτών.

                                                             iv.      Ενημερώνουν συστηματικά τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για θέματα που αφορούν στην επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά αυτών, σε καθορισμένες ώρες και ημέρες, αλλά και εκτάκτως, αν παραστεί ανάγκη. Επίσης να συνεργάζονται με τους γονείς ή κηδεμόνες για θέματα που έχουν σχέση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση μαθητών.

                                                               v.      Να είναι εχέμυθοι και να σέβονται το απόρρητο των αποφάσεων του Συλλόγου των διδασκόντων και των στοιχείων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα καθηγητών, μαθητών και γονέων.

                                                             vi.      Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα είναι καθοδηγητικός και η επίδραση τους καθοριστική. Με την επιστημονική τους κατάρτιση και το ήθος τους διδάσκουν και συγχρόνως διαπαιδαγωγούν. Πρέπει να αποτελούν πρότυπο αναφοράς για τους μαθητές.

  4)      Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή θεωρούνται και οι δύο γονείς του (πατέρας και μητέρα).

                                                                i.      Ενημερώνονται υποχρεωτικά για τον παρόντα Κανονισμό από τις ανακοινώσεις του σχολείου και τους επίσημους ιστοτόπους του.

                                                              ii.      Σε περίπτωση που αυτοί κατοικούν σε διαφορετική πόλη από αυτή που βρίσκεται το σχολείο του μαθητή, ορίζουν από κοινού τρίτο πρόσωπο ως κηδεμόνα του τέκνου τους με συμβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, κηδεμόνας του τέκνου θεωρείται ο γονέας που ορίζεται σύμφωνα με δικαστική απόφαση, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στο σχολείο.

                                                            iii.      Οι γονείς-κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή για κάθε σχολική τάξη στο τέλος της σχολικής χρονιάς για το επόμενο διδακτικό έτος, συμπληρώνοντας τα οριζόμενα από τη νομοθεσία έντυπα.

                                                             iv.      Οι γονείς ή κηδεμόνες είναι καλό να ενημερώνουν τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς για θέματα υγείας των μαθητών ή σχετικά με θέματα που αφορούν την οικογενειακή και κοινωνική κατάστασή τους, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και εχεμύθεια τα τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα αυτών.

                                                               v.      Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με τη Διεύθυνση, την Υποδιεύθυνση  και τον Σύλλογο Διδασκόντων για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, τη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και την καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής.