Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Την Δευτέρα 18-12-23, στην αίθουσα πολλαπλών, οι μαθητές όλων των τάξεων ενημερώθηκαν, εκ νέου, από τον Διευθυντή κ.Γ.Βιόπουλο, την Υποδιευθύντρισ κα Α.Ζοπόγλου, την Σύμβουλο Σχολικής Ζωής κα Μ.Κραστάνα, την κα Κ.Αποστολίδου και τον κ.Θ.Αναστόπουλο

Ξανά αναλύθηκαν τα θέματα της επιλογής τομέων ή ειδικοτήτων αλλά και φοίτησης (απουσίες) και τονίστηκε η διαφορά ανάμεσα στις δικαιολογημένες (οι οποίες "μετράνε") και σε μια ειδική κατηγορία απουσιών που δεν προσμετρώνται. Επισημάνθηκε το γεγονός πως οι μονόωρες απουσίες δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο. 

Διαβάστε την βασική νομοθεσία 👉 γενικό πλαίσιο και 👉 ποιες απουσίες δεν προσμετρώνται  

Τονίστηκε η σημασία της Τράπεζας Θεμάτων και άρα η ανάγκη τα παιδιά να παρακολουθούν τα μαθήματα με προσοχή και ησυχία, φέρνοντας την τσάντα τους καθημερινά στο σχολείο γεμάτη με τα βιβλία των μαθημάτων της ημέρας. 👉 site Τράπεζας Θεμάτων  

Επίσης ενημέρωσε για τη νομοθεσία που διέπει τις κυρώσεις, δηλαδή τις "ποινές" οι οποίες αποτελούν παιδαγωγικά μέτρα και είναι ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα΄👉 το νομικό πλαίσιο για τις κυρώσεις των μαθητών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τις περιπτώσεις βίας και σχολικού εκφοβισμού οι οποίες μπορούν να αποφευχθούν εάν οι μαθητές κατανοήσουν την ανάγκη να ενημερώνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής ή την διεύθυνση του σχολείου (Δντης & Υπδντες). 

👉 η προηγούμενη ενημέρωση των μαθητών στην πολλαπλών στις 22-11-23