Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-12-23: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΟΔΟΙΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΟΡΤΗΣ: κα Ελένη Παπασταματάκη, κα Μαρία Γούσιου, κα Αναστασία Νταλού και κα Ασπασία Σιδηροπούλου
ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΕΙΑΣ
 
Α/ "ΜΟΝΑ" ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 11:30 
 
  • όλα τμήματα (εκτός μόνο από 2) θα κάτσουν στην πλατεία (τα αγόρια μπροστά τα κορίτσια πίσω)

1. Α1: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΑΡΓΑΛΑΒΙΝΗ ΡΟΜΠΑ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο (το τμήμα αυτό θα κάτσει στο θεωρείο)

2. Α3: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΚΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΣΟΣ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

3. Α5: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΣΤΟΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο (το τμήμα αυτό θα κάτσει στο θεωρείο)

4. Β1: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΚΑΠΑΤΟΣ ΣΥΡΜΟΣ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

5. Β3: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ

6. Β5: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

7. Β7: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΚΡΑΣΤΑΝΑ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

8. Β9: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΜΗΝΔΡΟΥ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

9. Γ1: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΔΑΓΓΑ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

10. Γ3: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

11. Γ5: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΖΑΚΕΣΤΙΔΟΥ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

12. Γ7: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

13. Γ9: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 11:30 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο 

Β/ "ΖΥΓΑ" ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 12:30 
 
  •  όλα τμήματα ανεξαιρέτως θα κάτσουν στην πλατεία (τα αγόρια μπροστά τα κορίτσια πίσω)

14. Α2: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 12:30 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

15. Α4: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 12:30 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

16. Β2: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 12:30 ΠΑΠΠΑΣ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

17. Β4: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 12:30 ΡΩΜΑΝΟΣ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

18. Β6: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 12:30 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

19. Β8: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 12:30 ΜΩΥΣΙΔΟΥ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

20. Γ2: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 12:30 ΣΤΑΜΟΥΛΗ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

21. Γ4: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 12:30 ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

22. Γ6: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 12:30 ΚΑΠΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο

23. Γ8: Σκαλιά Πολιτιστικού στις 12:30 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Μετά την λήξη της γιορτής ξανά απουσίες στον πίσω πεζόδρομο