Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ: ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ


Καθορίστηκαν με δύο (02) αποφάσεις της Yφ. Παιδείας Δ. Μιχαηλίδου τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν με την Τράπεζα Θεμάτων οι μαθητές της Α' και Β' τάξης ΕΠΑΛ καθώς και η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος εξέτασης.

👉 Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ για την Α΄τάξη ΕΠΑΛ
👉 Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ για την Β΄τάξη ΕΠΑΛ

Τι ακριβώς είναι η Τράπεζα Θεμάτων?

Πρόκειται για ένα ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού το οποίο καθορίζει την εξεταστέα ύλη για όλες τις τάξεις του Λυκείου, κάθε τύπου 👉 Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην σχετική σελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)