Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

 

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς ανά Όπλο – Σώμα και ειδικότητα.

Αριθμ. Φ.435.6/1/607840/Σ.519 – Τεύχος B’ 6066/22.12.2021

Πηγή: compass.