Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

A΄ΤΑΞΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 07-12-21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Το πρόγραμμα μαθημάτων των μαθητών (ανά τμήμα) που δεν θα λάβουν μέρος στην διδακτική επίσκεψη στο Τελλόγλειο,ΤΡΙΤΗ 07-12-21


Β. ΣΥΝΟΔΟΙ 

Οι συνοδοί στα πούλμαν για τους μαθητές που θα λάβουν μέρος στην μετακίνηση στο Τελλόγλειο, ΤΡΙΤΗ 07-12-21

Α-4 & Α-5 κα ΛΑΖΑΡΙΩΤΟΥ

Α-2 & Α-6 κα ΦΛΩΡΟΥ και κα ΜΠΕΛΤΣΗ

Α-1 & Α-3 κα ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ