Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

Την Κυριακή 28-03-21 στις 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τους γονείς των μαθητών που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο απουσιών, στο webex του Δ/ντη:

 https://minedu-secondary2.webex.com/meet/viopoulos