Κυριακή 14 Μαρτίου 2021

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ?


Την Κυριακή 14-03-21 το πρωί, στο πλαίσιο των ενημερώσεων των γονέων, ο υπεύθυνος μαθητείας του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου κ.Μάρκος Καπουργιαννίδης ενημέρωσε, μέσω τηλεδιάσκεψης, τους κηδεμόνες των μαθητών για αυτό το πρόγραμμα "Μαθητεία-ΕΠΑΛ" του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Ο κ.Καπουργιαννίδης υπογράμμισε τις προοπτικές που ανοίγονται για τους αποφοίτους αρχικά μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης αλλά κυρίως μετά την πιστοποίηση που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου επαγγελματικού επιπέδου 5. Επίσης, τόνισε τη νέα προοπτική εισαγωγής στα ΑΕΙ μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, για όσους πιστοποιηθούν.  

Ο κ.Καπουργιαννίδης και η κα Μαριέττα Τζιβάνη απάντησαν σε ερωτήσεις των γονιών σχετικές με την εγγραφή, την φοίτηση και την πιστοποίηση

Στην συζήτηση έλαβαν μέρος και ο Δ/ντης κ.Ι.Βιόπουλος, οι Υπδ/ντες κ.Ε.Ναθαναηλίδης και κα. Ι.Μερσίνη και ο κ.Γ.Μαυροφρύδης. Όλοι τόνισαν πως το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου και το ΕΚ Ευόσμου προσπαθούν  να εντάξουν όσα περισσότερα παιδιά είναι δυνατόν στο πρόγραμμα αυτό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Κεντρική Μακεδονία από την Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Κ.Μακεδονίας  Τα σχολεία εξειδικεύουν τις δράσεις σε επίπεδο Δήμων. Το δικό μας, εφαρμόζει την "Μαθητεία ΕΠΑΛ" από το πρώτο έτος της γενικευμένης εφαρμογής της. Την διδασκαλία των μαθημάτων και την εποπτεία των μαθητευομένων στις επιχειρήσεις έχει αναλάβει το Εργαστηριακό Κέντρο Ευόσμου (ΕΚ Ευόσμου) ενώ την γραμματειακή υποστήριξη το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

  • Παρακολουθείστε ένα σύντομο βίντεο κάνοντας click εδώ. 
  • Μεταβείτε στο site του Υπουργείου κάνοντας click εδώ για το κανονιστικό και το θεσμικό πλαίσιο του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
  • Ενημερωθείτε για τις εξετάσεις πιστοποίησης κάνοντας click εδώ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σε κανονικές συνθήκες) 

Με την Μαθητεία ΕΠΑΛ συνδυάζεται η απασχόληση σε εργασιακό χώρο σε σχετικό με το αντικείμενο που έχει αποφοιτήσει ο σπουδαστής, και παράλληλα επιπλέον κατάρτιση και στήριξη-εποτεία από το σχολείο. Ο μαθητευόμενος εντάσσεται ομαλά στην αγορά εργασίας συνεχίζοντας την εκπαίδευσή του. Αναβαθμίζει το πτυχίο του, από πτυχίο επιπέδου 4 σε επιπέδου 5, δηλαδή ισότιμο με το αυτό των ΙΕΚ, εφόσον μετά την ολοκλήρωση του έτους δώσει και περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.  

Οι εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) οργανώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

Η διάρκεια

9 μήνες, από τα μέσα Οκτωβρίου έως μέσα Ιουλίου, συνολικά 156 ημέρες εργασίας και 29 ημέρες      εργαστηριακό μάθημα στο σχολείο.

Η εβδομαδιαία απασχόληση

Η εβδομαδιαία απασχόληση του μαθητευόμενου είναι 4 ημέρες ,7 ώρες  ανά ημέρα, στο χώρο εργασίας. Ακόμη γίνεται παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων 1 ημέρα την εβδομάδα. Τα μαθήματα όπως προαναφέραμε γίνονται στο Εργαστηριακό Κέντρο Ευόσμου (ΕΚ Ευόσμου).

Ο μαθητευόμενος δικαιούται 12 ημέρες άδεια.

Υποχρεώσεις εργοδότη

Ορίζει κάποιον υπεύθυνο στο χώρο εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει την κατάρτιση του μαθητευόμενου. Καθημερινά υπογράφεται ένα παρουσιολόγιο από εργοδότη και μαθητευόμενο, το οποίο στο τέλος κάθε μήνα το θεωρεί ο υπεύθυνος επόπτης, που ορίζεται από το σχολείο.

Θα πρέπει να δείχνει επιείκεια και κατανόηση για το επίπεδο γνώσεων του εκπαιδευόμενου, διότι ο μαθητής κάνει τα πρώτα του βήματα στον εργασιακό χώρο. Στόχος της μαθητείας είναι να ασκηθεί πρακτικά ο μαθητευόμενος και να επαυξήσει τις δεξιότητες και όχι να αποδοκιμάζεται για τις περιορισμένες, πιθανόν, γνώσεις του.

Να μην κάνει κατάχρηση του 7ωρου που περιγράφεται στη σύμβαση εργασίας.

Υποχρεώσεις μαθητευόμενου

Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να τηρεί το ωράριο εργασίας του καταστήματος (το 7ωρο που θα οριστεί να εργάζεται).

Να κατανοήσει τις αρμοδιότητες που θα αναλάβει, τις υπηρεσίες που θα  οφείλει να προσφέρει στον εργασιακό χώρο αλλά και τους μαθησιακούς στόχους τους.

Να συμμορφώνεται με τους κανόνες που έχουν οριστεί.

Να τηρεί τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και να εργάζεται με ευγένεια, διακριτικότητα και να βελτιώνει τις κοινωνικές του δεξιότητες.

Να παρακολουθεί και να μελετά τα διδασκόμενα μαθήματα του σχολείου και να προετοιμάζεται για τις εξετάσεις πιστοποίησης. 

Πως μπορεί ένας εργοδότης να προσφέρει θέσεις μαθητείας

Μπορεί είτε μέσω του portal του ΟΑΕΔ να συμπληρώσει αίτηση ενδιαφέροντος ή να έρθει σε επαφή με το σχολείο που πραγματοποιείται η μαθητεία, συμπληρώνοντας αίτηση απασχόλησης μαθητή.

Αμοιβή (ενδεικτικά)

Η επιβάρυνση του εργοδότη είναι 9,30 € ανά ημέρα (καλύπτοντας ασφαλιστικές εισφορές και ημερομίσθιο), δηλαδή 148 € ανά μήνα συνολικά.

Ο μαθητευόμενος τελικά εισπράττει 21,42 € ημέρα που περιλαμβάνει και την επιδότηση ΕΣΠΑ και το ημερομίσθιο του εργοδότη.

Συνολικά ο μαθητευόμενος λαμβάνει 342 € το μήνα.

Πως γίνεται η διακοπή

Ο εργοδότης αν δε μείνει ικανοποιημένος από τον μαθητευόμενο μπορεί να κάνει καταγγελία της σύμβασης μαθητείας ,χωρίς να υποχρεούται να καταβάλλει οικονομική αποζημίωση. Ο λογιστής του εργοδότη διακόπτει τη σύμβαση μέσα από το portal του ΟΑΕΔ και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Αν επιθυμεί ο μαθητευόμενος να διακόψει τη συνεργασία του ,ενημερώνει τον επόπτη μαθητείας, τον εργοδότη δεύτερο και τέλος ο λογιστής του εργοδότη κάνει διακοπή στο ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός λίγων ημερών να βρει εργασία αλλού ,αλλιώς διακόπτεται η μαθητεία του. Έχει δικαίωμα να αλλάξει εργασιακό χώρο μόνο μία φορά.

Επίσης, ο επόπτης καθηγητής μαθητείας μπορεί να κάνει καταγγελία σύμβασης εργασίας, αν ο μαθητής δεν είναι συνεργάσιμος, τυπικός και έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Πλεονεκτήματα της δεσμευμένης αίτησης

Οι μαθητές μπορούν να βρουν δικούς τους εργοδότες, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο με την υπογραφή του ενδιαφερόμενου εργοδότη. Η κοινή αίτηση του μαθητή και η αίτηση ενδιαφέροντος εργοδότη έχει προτεραιότητα.