Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σχετικά:
  1. Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ: Φ4/177399/Δ4/22-10-2018
  2. Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ: Φ4/225223/Δ4/13-02-2019
  3. Υ.Α. Αριθμ. Φ4/145532/ΓΔ4/26-10-2020
Α΄ ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Νέα Ελληνικά
2. Άλγεβρα
3. Γεωμετρία
4. Φυσική
5. Χημεία
6. Ιστορία
7. Αγγλικά

Β΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Νέα Ελληνικά
2. Άλγεβρα
3. Φυσική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ
Α. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
1. Αρχές Λογιστικής (Θεωρητικό μέρος)
2. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3. Εισαγωγή στη Εφοδιαστική (Logistics)

Β. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
1. Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσομένου ρεύματος) (Θεωρητικό μέρος)
2. Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (Θεωρητικό μέρος)
3. Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θεωρητικό μέρος)

Γ. Τομέας Πληροφορικής
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (Θεωρητικό μέρος)
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών (Θεωρητικό μέρος)
3. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεωρητικό μέρος)

Δ. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας - Ευεξίας
1. Ανατομία – Φυσιολογία I
2. Υγεία και Διατροφή
3. Διαπροσωπικές Σχέσεις


Γ΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Νέα Ελληνικά
2. Άλγεβρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Α. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
Α1. Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Φορολογική Πρακτική (θεωρητικό μέρος)
4. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Α2. Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων (θεωρητικό μέρος)
4. Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (θεωρητικό μέρος)

Β. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Β1. Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

1. Ψηφιακά Συστήματα
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική (Θεωρητικό μέρος)

Β2. Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
1. Ηλεκτροτεχνία 2
2. Ηλεκτρικές μηχανές
3. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 (Θεωρητικό μέρος)
4. Αυτοματισμοί Προγραμματισμένης Λογικής (Θεωρητικό μέρος)

Γ. Τομέας Πληροφορικής
Γ1. Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

1. Προγραμματισμός Υπολογιστών
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Γ2. Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Δ. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Δ1. Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Νοσηλευτική ΙΙ (Θεωρητικό μέρος)
4. Στοιχεία Παθολογίας

Δ2. Ειδικότητα: Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Μικροβιολογία ΙΙ (Θεωρητικό μέρος)
4. Αιματολογία (Θεωρητικό μέρος)

Δ3. Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Αγωγή Βρέφους και Νηπίου (Θεωρητικό μέρος)
4. Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

Δ4. Ειδικότητα: Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Οδοντοτεχνία ΙΙ (Θεωρητικό μέρος)
4. Ακίνητη Προσθετική (Θεωρητικό μέρος)

Δ5. Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Σύγχρονή Αισθητική ΙΙ (Θεωρητικό μέρος)
4. Κοσμητολογία Τεχνολογία Υλικών

Δ6. Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής - Τοξικολογία - Δερματολογία
4. Τεχνολογία Υλικών