Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 1η ΩΡΑ

Ειδικά την Δευτέρα 01-02-21 η προσέλευση των τάξεων θα γίνει σε διαφορετικές ώρες με διαφορά ενός τετάρτου. Στο χώρο της προσευχής (πίσω αυλής) θα γίνει ενημέρωση των μαθητών για τα θέματα ασφάλειας από το ΕΠΑΛ και από το Εργαστηριακό Κέντρο για την κίνηση των μαθητών μέσα στο κτίριο και την γενικότερη διαδικασία. 

Οι ώρες συγκέντρωσης ανά τάξη είναι οι εξής: