Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

 


Η Γεν. Γραμ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ανακοινώνει τα παρακάτω: 
 
Αγαπητές/οί υποψήφιες/οι,
 
Εδώ θα υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής σας και τα δικαιολογητικά σας για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποιήσης μαθητείας περιόδου 2021 ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες . Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 07 - 01 - 2021 (ώρα 12:00) έως και την Παρασκευή 15 - 01 - 2021 (ώρα 23:59)
 
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην φάση υλοποίησης του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποιήσης έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής. 
 
Καλή επιτυχία!