Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας Φ.ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ


Η κα Φ.Σαπουντζή ανάρτησε στο blog της 
 
το υλικό για τα τμήματα Α΄τάξης ΣΕΠ Α3, Α4, Α6, Α7. Παρακαλούμε τους μαθητές να το επισκεφθούν και να κάνουν τις δραστηριότητές του:
 
το υλικό για τα τμήματα Γ-ΟΤ-1 & Γ-ΟΤ-2 ΓΑΛΛΙΚΑ. Παρακαλούμε τους μαθητές να το επισκεφθούν και να κάνουν τις δραστηριότητές του: