Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αναρτούμε σελίδες από μουσεία και άλλους φορείς, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, να έρθουν σε επαφή και να αξιοποιήσουν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια.


Α) Μουσείο ΑκρόποληςΕκπαιδευτικό Υλικό – Κεντρική Σελίδα
Διαδραστικά Παιχνίδια
Εκπαιδευτικό Αποθετήριο

Β) Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Γ) Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

 
Δ) Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

 

Ε) Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία

 

ΣΤ) Φιλαναγνωσία