Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 2002


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κυρίες και κύριοι καλή σας ημέρα.

1. Σκοπός του παρόντος μηνύματος είναι ο καλύτερος δυνατός συντονισμός αναφορικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής των γεννημένων το έτος 2002 στους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία εκκινεί στις 2 Ιανουαρίου 2020 και λήγει την 31η Μαρτίου 2020.

2. Πρόκειται για μια συνήθη διαδικασία, η οποία ωστόσο δε διεκπεραιώνεται πάντοτε με τον επιθυμητό τρόπο, με αποτέλεσμα μέρος των πολιτών να μην ενημερώνεται έγκαιρα και εμπεριστατωμένα.

3. Στο πλαίσιο της ήδη άριστης συνεργασίας μαζί σας, αποστέλλουμε:
  • α) την πρόσκληση για κατάθεση Δελτίου Απογραφής για τους γεννηθέντες το έτος 2002 click
  • β ) το Έντυπο Οδηγιών Καταθεσης Δελτίου Απογραφής click καθώς και
  • γ) συντομότερη και περιεκτικότερη σχετική "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ" της Υπηρεσίας μας click.
4. Επιθυμώντας την υποβοήθηση και του δικού σας έργου, παρακαλούμε όπως ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την εν λόγω ανακοίνωση ΚΟΙΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ την σε όσους μαθητές σας εχουν γεννηθεί το έτος 2002, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.

5. Επίσης παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως για την ανωτέρω υποχρέωση, ει δυνατόν πριν την έναρξη της προθεσμίας, δεδομένου ότι, πλεον, για την καταθεση Δελτίου Απογραφής, είναι υποχρεωτική, βάσει του Ν.3421/2005, η δήλωση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (και mail), στοιχεία τα οποία, εάν οι υπόχρεοι δεν διαθέτουν ήδη, οφείλουν να απευθυνθούν στους αρμόδιους φορείς και να τα προμηθευτούν, προκειμένου εν συνεχεία να προβούν σε Κατάθεση Δελτίου Απογραφής.

6. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και λεπτομέρειες, πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας και την αποφυγή τυχόν κυρώσεων σε βάρος τους, λόγω μη τήρησης στρατολογικής νομοθεσίας.

7. Χειριστής Θέματος τηλ 2313320848-830-831-833-825-826.

Με εκτίμηση,

Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης