Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

ERASMUS+KA2: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 

Παρακαλούμε τους μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο της επιλογής για την μετακίνηση της Κροατίας να προσέλθουν έως τις 09:00 πμ στο γραφείο του Διευθυντή, αύριο Παρασκευή 14-09-18. Η συναίνεση των γονέων μπορεί να δοθεί και τηλεφωνικά ώστε η συμπλήρωση να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα.

Πληροφορίες: Ι.Βιόπουλος, 2310707071