Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΣΘ


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ δικαιούχοι μετακίνησης με μειωμένου τύπου κόμιστρο, για το σχολικό έτος 2018-19 μεταξύ άλλων, είναι:
  • οι νέοι ηλικίας 13-18 ετών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • οι μαθητές της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης άνω των 18, με την επίδειξη του μαθητικού δελτίου ισχύοντος σχολικού έτους