Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ERASMUS+ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ


Το σχολείο ανακοινώνει πως οι τελευταίες ημέρες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι η Τρίτη 25 και η Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018.