Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  • 27/9/18 - 2/10/18: Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ μέσω της ειδικής εφαρμογής μέχρι τις 11:59 μμ της Τρίτης 02/10/18 στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr
  • 27/9/18 - 3/10/18: Κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων στα ΕΠΑΛ ενδιαφέροντος  μέχρι τις 2:00 μμ της Τετάρτης 3/10/18 και ταυτόχρονη κατάθεση αιτήσεων- δικαιολογητικών δεσμευμένων θέσεων με την ίδια διαδικασία.
  • 4/10/2018: Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων
  • 5-8/10/2018: Υποβολή ενστάσεων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ μέχρι την Δευτέρα 8/10/2018 και ώρα 14:00
  • 8/10/2018: Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων
  • 9-10/10/2018: Εγγραφές μαθητευομένων
  • 11/10/2018: Εγγραφές Επιλαχόντων
  • 18/10/2018: Έναρξη υλοποίησης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ) – υποχρεωτική έναρξη μαθημάτων από Πέμπτη 18/10/2018 μέχρι Τετάρτη 24/10/2018