Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι μαθητές που υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής-Δήλωση Προτίμησης για ανανέωση εγγραφής, οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή τους έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου & ώρα 14:00, χωρίς δικαιολογητικά, όπου θα συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι μαθητές που επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να τροποποιήσουν την αρχική εγγραφή τους, πρέπει να προσέλθουν στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. από την Δευτέρα 25 έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (Β΄ φάση) όπου θα του υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση να διαγράψει την Αίτησή τους και στη συνέχεια να υποβάλουν νέα.

Οι μαθητές αυτοί θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-εγγραφές» του ΕΠΑ.Λ. που επέλεξαν από την Δευτέρα 2 έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου, όπου οφείλουν να παρουσιαστούν με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά την ημέρα λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ., για να γίνει η οριστική εγγραφή τους.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η Β΄ φάση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής-Δήλωσης Προτίμησης θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 25 έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr θα είναι ανοικτή να υποδεχτεί νέες αιτήσεις εγγραφής! Και σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές αυτοί θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-εγγραφές» του ΕΠΑ.Λ. που επέλεξαν από την Δευτέρα 2 έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου, όπου οφείλουν να παρουσιαστούν με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά την ημέρα λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ., για να γίνει η οριστική εγγραφή τους.