Κυριακή 13 Μαΐου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΠΟ 14-05-18 ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ


Από τις 14 Μαΐου και ώρα 10:00 έως τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου μπορούν, με τη βοήθεια εκπ/κων του σχολείου, οι κηδεμόνες να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης. Τηλ.επικοινωνίας: 2310707071
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται στοιχεία όπως:
  1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
  2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα
  3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν οι μαθητές/τριες και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Ευόσμου, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης
  4. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας
  5. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή κλπ) 


Το Υπουργείο Παιδείας έχει διευκρινήσει ότι:
  • Τυχόν ηλεκτρονικές αιτήσεις – δηλώσεις εγγραφής που υποβλήθηκαν πριν την 14η Μαΐου, θα διαγραφούν και όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση πριν την εν λόγω ημερομηνία έναρξης θα πρέπει να τις υποβάλουν εκ νέου μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα.
  • Οι ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών για οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής στα ΕΠΑΛ είναι από την 20η έως την 29η Ιουνίου 2018