Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ERASMUS+KA1 ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ότι το νέο σχολικό έτος 2017-18 θα υλοποιηθεί νέο πρόγραμμα Erasmus+KA1, με το οποίο 14 μαθητές και 2 συνοδοί εκπ/κοι θα μεταβούν στο Βερολίνο για 2 εβδομάδες και άλλοι 14 μαθητές με 2 συνοδούς εκπαιδευτικούς θα μεταβούν στην Μαδρίτη, επίσης για 2 εβδομάδες. Ο τίτλος του σχεδίου είναι «Medical equipment for LIFELINE: special digital and professional skills». Τα έξοδα εκπαίδευσης, διαμονής, μετακινήσεων κλπ δεν επιβαρύνουν τους γονείς διότι χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), κωδικός προγράμματος 2017-1-EL01-KA102-035988.
Επισκεφθείτε το blog όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου: http://2oepalevosmouerasmusleonardo.blogspot.gr/