Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ERASMUS+KA1

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ότι το σχολικό έτος 2017-18 θα υλοποιηθεί νέο πρόγραμμα Erasmus+KA1, με το δύο (02) ροές:
  • 1η ροή - Τεχνικό Προσωπικό - 14 μαθητές και 2 συνοδοί εκπ/κοι θα μεταβούν στο Βερολίνο για 2 εβδομάδες και
  • 1η ροή - Ιατρικό Προσωπικό - 14 μαθητές με 2 συνοδούς εκπαιδευτικούς θα μεταβούν στην Μαδρίτη, επίσης για 2 εβδομάδες. 

Ο τίτλος του σχεδίου είναι «Medical equipment for LIFELINE: special digital and professional skills» και σχετίζεται με τα ιατρικά μηχανήματα τεχνητού νεφρού. Τα έξοδα εκπαίδευσης, διαμονής, μετακινήσεων κλπ δεν επιβαρύνουν τους γονείς διότι χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), κωδικός προγράμματος 2017-1-EL01-KA102-035988.