Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Με την αριθ. πρωτ.:2232.1/40901/2017/06-06-2017 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύχθηκε η εισαγωγή συνολικά 1142 σπουδαστών/σπουδαστριών (597 Πλοιάρχων και 545 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Εγγραφή χρήστη στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπόθεση για καταχώρηση αίτησης AΕΝ) https://regusr.hcg.gr/ Ηλεκτρονική καταχώρηση αίτησης ΑΕΝ  https://eisaen.hcg.gr/