Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ Β-ΥΓ-1


 

μονογραφία επαγγέλματος

ειδικότητα Νοσηλευτών


Σουλτανίδου Κυριακή Β-ΥΓ-1

στο πλαίσιο του μαθήματος "Εργασιακό Περιβάλλον", διδάσκουσα: κα Αθ.ΠαπαδοπούλουΓενική περιγραφή του Επαγγέλματος:

Ο Νοσηλευτής/ρια ασχολείται με την προαγωγή, τη διατήρηση και την επαναφορά της ανθρώπινης υγείας, καθώς και με την αντιμετώπιση επειγουσών ιατρικών και νοσηλευτικών καταστάσεων.Παράλληλα ασχολείται με την καθημερινή και λεπτομερή φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από κάποια οξεία ή χρόνια πάθηση λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου, καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.Τέλος, ασχολείται με την υγιεινή και προαγωγή υγείας τόσο στην κοινότητα, όσο και σε τομείς δημόσιας υγείας, καθώς επίσης και με την διεξαγωγή έρευνας για την προαγωγή των επιστημών υγείας και της νοσηλευτικής επιστήμης.

Τρόπος Εισόδου στο Επάγγελμα:

Για να αποκτήσει κάποιος τον τίτλο του Νοσηλευτή θα πρέπει να δώσει Πανελλήνιες εξετάσεις, να εισαχθεί και να αποφοιτήσει σε ένα από τα 9 Τμήματα Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της χώρας ή στην Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν). Οι Προπτυχιακές Σπουδές διαρκούν 4 χρόνια και απονέμεται ο Τίτλος Πτυχιούχος Νοσηλευτής. Οι Πτυχιούχοι Νοσηλευτές (από Α.Ε.Ι) έχουν δυνατότητα για Μεταπτυχιακές Σπουδές (MSc in Nursing) και Διδακτορικές Σπουδές (PhD in Nursing) σε Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού. Για να θεωρείται κάποιος νοσηλευτής πρέπει να είναι υποχρεωτικά απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή αντίστοιχης Πανεπιστημιακής σχολής του εξωτερικού.Δηλαδή να είναι πτυχιούχος των:

 • Τμημάτων Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι.
 • Τμημάτων Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι.
 • Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρώην Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
 • Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών

Οι Βοηθοί Νοσηλευτές ή Νοσοκόμοι/ες, δηλαδή οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε) διετών προγραμμάτων ( Ι.Ε.Κ, Ε.Π.Α.Λ,Τ.Ε.Ε, Ο.Α.Ε.Δ, Μ.Τ.Ε.Ν.Σ)αποτελούν ξεχωριστό επάγγελμα δεν πρέπει να συγχέονται με τους νοσηλευτές, καθώς έχουν διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ οι βοηθοί νοσηλευτές δεν έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο ούτε τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.

Ειδικές Επαγγελματικές Δεξιότητες:

Ο Nοσηλευτής πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εκτιμά τις ανάγκες του υγιούς ή ασθενούς ατόμου
 • Σχεδιάζει τη φροντίδα του ασθενή
 • Εφαρμόζει το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις
 • Αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας και επανεκτιμά
 • Συμβάλλει στην πρόληψη, υγιεινή και προαγωγή της υγείας, τόσο στην κοινότητα (κοινοτική νοσηλευτική), όσο και στον γενικό πληθυσμό (νοσηλευτική Δημόσιας υγείας), μέσω διάφορων δράσεων όπως η ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού και ο σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας, καθώς και στην θεραπεία και στην αποκατάσταση του ασθενούς.
 • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση καταστάσεων που απειλούν είτε άμεσα, είτε δυνητικά την υγεία του ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου, καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.
 • Έχει την ευθύνη των υγειονομικών σχηματισμών και ιδρυμάτων επί 24ώρου βάσεως (συντονίζει την όλη εργασία)και ασκεί παράλληλα με τη νοσηλεία Διοίκηση και Διδασκαλία.
 • Ασχολείται με την πρόληψη των ασθενειών και την αντιμετώπιση και θεραπεία επειγουσών ιατρικών και νοσηλευτικών καταστάσεων, καθώς και με την διεξαγωγή έρευνας για την προαγωγή των επιστημών υγείας και της νοσηλευτικής επιστήμης.


Χώροι Επαγγελματικής Απασχόλησης:

· Ο Νοσηλευτής/ρια , ανάλογα με την εκπαίδευσή του μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος σε Νοσοκομεία (Δημόσια - Ιδιωτικά), κλινικές, κέντρα υγείας, ιατρεία και εργαστήρια, καθώς επίσης και σε φορείς και οργανισμούςόπως: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (C.D.C), Ερευνητικά κέντρα (τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό), Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) κ.α.

· Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί σε διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία, φαρμακοβιομηχανίες, φυσικοθεραπευτήρια, σε τομείς υγείας ασφαλιστικών οργανισμών, γηροκομεία (οίκοι ευγηρίας), ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων), ιδρύματα σε παιδικές κατασκηνώσεις, οργανωμένα κάμπινγκ, χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικά λουτρά, σε αγροτικό ή ημιαστικό ιατρείο και πλοία.

· Ως Σχολικός νοσηλευτής/ρια, σε σχολεία (Δημόσια - Ιδιωτικά), σε παιδικούς σταθμούς (δημόσιους - ιδιωτικούς), κολέγια, πανεπιστήμια καθώς και στην στην Ειδική Αγωγή.

· Στην εκπαίδευση, ως διδακτικό προσωπικό στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ), καθώς και στην τριτοβάθμια ως διδακτικό - ερευνητικό προσωπικό σε Τ.Ε.Ι και Πανεπιστήμια έχοντας την συνήθη εξέλιξη.

· Μπορεί να εργαστεί ως πλήρωμα ασθενοφόρου ή κινητών μονάδων (Ε.Κ.Α.Β), πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι των (δήμων), αθλητικά κέντρα και μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν ιατρεία για το προσωπικό,καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσλαμβάνεται από ιδιώτες για τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι (Νοσηλεία κατ' οίκον) ή σε νοσοκομείο.

Νοσηλευτικές ειδικότητες & εξειδικεύσεις:

Ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για την λήψη ειδικότητας ανέρχεται σε 18 μήνες.

Ειδικότητες:

 • Ανακουφιστική & Υποστηρικτική Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Γεροντολογική Νοσηλευτική
 • Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας / Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών παθήσεων
 • Νοσηλευτική Παίδων - Παιδιατρική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας - Ψυχιατρική Νοσηλευτική
 • Ογκολογική Νοσηλευτική
 • Παθολογική Νοσηλευτική
 • Περιεγχειρητική Νοσηλευτική - Χειρουργική Νοσηλευτική


Εξειδικεύσεις:

Ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για την λήψη νοσηλευτικής εξειδίκευσης ανέρχεται σε 6 μήνες και προϋποθέτει την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας.

 • Διαχείριση Εξωσωματικής Κυκλοφορίας
 • Νεφρολογική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτικής Αναισθησιολογίας
 • Νοσηλευτικής Αποκατάστασης
 • Νοσηλευτικής Ελέγχου Λοιμώξεων
 • Νοσηλευτικής στον Σακχαρώδη Διαβήτη
 • Νοσηλευτικής Χειρουργείου
 • Συντονιστή Νοσηλευτή Μεταμοσχεύσεων
 • Δερματολογική Νοσηλευτική


Απαιραίτητες Γενικές Δεξιότητες και Στοιχεία Προσωπικότητας:

 • Αγάπη για τον άνθρωπο
 • Υπομονή, ευγένεια, αυτοκυριαρχία
 • Κατανόηση, και ανεκτικότητα
 • Ψυχική και σωματική αντοχή
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και μεθοδικότητα
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό των ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών
 • Ικανότητα για λεπτούς, προσεκτικούς χειρισμούς προς τους ασθενείς
 • Δεξιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.


Βιβλιογραφία:· https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.euroclinic.gr%2Farticle%2Fnosileutiki-axiologisi%2F&psig=AOvVaw3vusQyAy6_BFJXhHq73jkp&ust=1614799940476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi65dusku8CFQAAAAAdAAAAABAu

· https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.enekritis.gr%2Fgr%2Fdrastiriotites-pt-kritis%2Fpagkritia-nosileutiki-imerida-462016-4&psig=AOvVaw3vusQyAy6_BFJXhHq73jkp&ust=1614799940476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi65dusku8CFQAAAAAdAAAAABA0

· https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1

· http://edujob.gr/

· https://resources.workable.com/el/


Σουλτανίδου Κυριακή ΒΥ1’