Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

ΕΔΩ e-ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ κα Ζ.ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ & κα Α.ΖΟΠΟΓΛΟΥ


Την Τρίτη 25-02-20, στο Β-ΥΓ-4, στο Εργαστήριο "Βρεφονηπιοκομίας" παρουσιάστηκαν τα παρακάτω δύο θέματα:

  1. "Συντηρητικά & Τρόφιμα" από την κα Αγάπη Ζοπόγλου
  2. "Μ. Χατζιδάκις & Λιλιπούπολη" από την κα Ζωή Καραγώγου

Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι ενταγμένες στην δράση "Εδώ e-Λιλιπούπολη" που υλοποιεί το σχολείο και χρηματοδοτείται από το NOESIS, μέσω του προγράμματος "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"

  «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” μέσω του Ε. Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»