Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

REUNION ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ERASMUS+KA2 (ΣΟΦΙΑ)


Το Σάββατο 30-03-19 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας καθηγητών μαθητών που έλαβαν μέρος στην τοποθέτηση στη Σόφια.

Στο "reunion" αυτό τα παιδιά και οι συνοδοί κα Α.Παπαδοπούλου, κα Κ.Κατσαβού και κα Αικ.Χατζηαγγελάκη συζήτησαν για τις εμπειρίες τους από το ταξίδι στη Βουλγαρία και προετοίμασαν την διάχυση των αποτελεσμάτων του.


Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+KA219 Σχολική Εκπαίδευση
Τίτλος: "Cyril and Methodius – 1000Years of what Unites us and Divides us"
Διάρκεια: δύο (02) σχολ.έτη, 2017-18 και 2018-19
Κωδικός έγκρισης: Erasmus+KA219 2017-1-CZ01-KA219-035460_3