Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

ΑΙΘΟΥΣΕΣ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΡΑΝΙΩΝ

Στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου, τα τμήματα κατά τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων έχουν 25 μαθητές (το ανώτατο) και με αυτό το κριτήριο έχουν διαμορφωθεί οι τάξεις. Με μια συγκεκριμένη διάταξη που εξασφαλίζει την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων, τον καθαρισμό, τον αερισμό και την ασφάλεια των παιδιών.

Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται η διάταξη των θρανίων για τις κανονικές τάξεις (13 θρανία) και τις μικρές (07 θρανία) , και ισχύουν τα εξής:
  • η διάταξη αυτή είναι υποχρεωτική για όλους και δεν επιτρέπονται αλλαγές (6 θρανία μπροστά στην έδρα και 7 θρανία προς τα παράθυρα)
  • δεν επιτρέπεται η αλλαγή θρανίου ή καρέκλας από τάξη σε άλλη τάξη
  • τα πιο χαλασμένα θρανία-καρέκλες θα βρίσκονται προς τα πίσω εξάλλου αυτά που ήδη υπάρχουν επαρκούν   
 
Διάταξη κανονικών αιθουσών με 13 θρανία
Διάταξη των δύο (02) μικρών αιθουσών με 7 θρανία