Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ MYSCHOOL


Ευχαριστούμε, για ακόμη μια φορά, τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής για την τοποθέτηση καναλιών στο γραφείο των καθηγητών "myschool". Τα παιδιά εργάστηκαν υπό την εποπτεία του κο. Κ.Κυρμανίδη και ασκήθηκαν στα σχετικά εργαστηριακά μαθήματα των επαγγελματικών τομέων τους.