Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ


Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου που εθελοντικά εργάστηκαν, μαζί με τον Υπδντη κο Λ.Ναθαναηλίδη, τοποθετώντας δίκτυα υπολογιστών στα γραφεία των καθηγητών και στην αίθουσα "7".

Στους Τομείς Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής τα παιδιά των ΕΠΑΛ καταρτίζονται στην ορθή εγκατάσταση δικτύων υπολογιστών.