Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ Η΄ΦΑΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


 ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ Η΄ΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Υποβολή Ενστάσεων Υποψήφιος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της μοριοδότησής του από την έκδοση των Προσωρινών πινάκων κατάταξης και μέχρι τη Τρίτη 31/10/2023, ώρα 13:00μ.μ., αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός. 

👉 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμέτοχη στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας - περιόδου 2023-2024