Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

Β' & Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Η ισχύουσα νομοθεσία δεν δίνει την δυνατότητα στους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου αλλά μονάχα στους μαθητές της Α΄τάξης. 


η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης σχετικής αίτησης είναι η 30η Ιουνίου εκάστου έτους.