Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΜΟΥ


άρθρο της κας Ανθής Χατζηνώτα
υπεύθυνης της δράσης

Κατά το σχολικό έτος 2022-23 θα υλοποιηθεί στο σχολείο μας δράση στο πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης με τίτλο "Νοιάζομαι για τον συμμαθητή μου". 

Τα βασικά στοιχεία της δράσης παρουσιάζονται παρακάτω:

α) Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

β) Αναγκαιότητα – Στόχοι

Οι μαθητές που φοιτούν στο 2 ο ΕΠΑΛ Ευόσμου είναι από 15 έως 18 ετών, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό ενήλικων μαθητών. Προέρχονται από διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά υπόβαθρα, από προνομιούχες αλλά και περιθωριοποιημένες οικογένειες. 

Στο σχολείο φοιτούν παιδιά Ρομά, παιδιά προσφύγων, παιδιά που χρήζουν άμεσης ψυχολογικής στήριξης, καθώς και μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες. Ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου προέρχεται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα ή και από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 1. Βελτίωση της σχολικής επίδοσης και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
 2. Εξασφάλιση ενός ασφαλούς, και φιλικού περιβάλλοντος μάθησης.
 3. Υποστήριξη των εξατομικευμένων αναγκών εξαιτίας της διαφορετικότητας.
 4. Σχολικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της μάθησης και των ενδιαφερόντων των παιδιών.
 5. Συνεργασία με τις τοπικές αρχές και φορείς
 6. Ευρωπαϊκή διάσταση του σχολείου και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των μελών του, μέσω της συστηματικής συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα

γ) Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 1. Συνεργασία με τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής
 2. Συνεργασία με την ψυχολόγο ΜΝΑΕ του Σχολείου για την διοργάνωση σεμιναρίου- συζήτησης με του μαθητές ή/και τους κηδεμόνες με θέμα «Διαχείριση κρίσεων και άγχους στην εφηβεία»
 3. Συνεργασία με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του 2ου ΣΔΕΥ που εδρεύει στο σχολείο μας για την διοργάνωση σεμιναρίου- συζήτησης με τους διδάσκοντες- εκπαιδευτικούς με θέμα «Διαχείριση τάξης με μαθητές διαφορετικού
 4. Συνεργασία με την κινηματογραφική και την θεατρική ομάδα του σχολείου για την παραγωγή ολιγόλεπτων βίντεο με σκηνοθετημένους διαλόγους σε διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, αλβανικά, βουλγαρικά, ρωσικά, γλώσσα των Ρομά, πακιστανικά κ.α), συμμετοχή στην πλατφόρμα για την Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών και απόκτηση βεβαίωσης συμμετοχής για τους μαθητές και καθηγητές, ανέβασμα το κανάλι YouTube του σχολείου
 5. Συνεργασία με τους Διδάσκοντες στην ΖΔΔ για την αξιοποίηση του τρίωρου μαθήματός τους στις παραπάνω δράσεις
 6. Ενθάρρυνση των μαθητών για συμμετοχή σε οργανωμένες επισκέψεις και προγράμματα (ευρωπαϊκά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αγωγής υγείας), καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
 7. Συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Εύοσμου- Κορδελιού για προμήθεια έντυπου υλικού καθώς και για παροχή ενημέρωσης στο χώρο του σχολείου.