Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

5ΝΘΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ


Μετά από πρόσκληση του σχολείου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και μετά από απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών επιλέχθηκε σήμερα αυτή του Mazi, για την εκδρομή σε Ναύπλιο και Αθήνα. 

👉 Το πρακτικό της επιτροπής click εδώ προθεσμία ενστάσεων έως Παρασκευή 16-12-22, στις 10:00 πμ